ફેરી ફરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફેરી ફરવી

  • 1

    ઘેર કે લત્તે લત્તે ફરીને વેચવું.