ફેર ચડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફેર ચડવા

  • 1

    ફેર આવવા.