ફૂલ પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂલ પડવું

  • 1

    આંખની કીકીમાં ધોળો ડાઘ પડવો-એ જાતનો રોગ થવો.

ફૂલું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂલું પડવું

  • 1

    આંખનો એક રોગ થવો.