ફૂલ બેસણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂલ બેસણી

સ્ત્રીલિંગ

વનસ્પતિવિજ્ઞાન​
  • 1

    વનસ્પતિવિજ્ઞાન​
    ફૂલનો નીચલો ભાગ જેના પર ફૂલ બેસે છે; 'રિસેપ્ટકલ'.