ફેસલો આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફેસલો આપવો

  • 1

    ચુકાદો આપવો.