ફસલ આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફસલ આવવી

  • 1

    આખું વરસ ચાલે તેટલો પાક મોસમમાં સંઘરી લેવો.