ફાકી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાકી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાનો ફાકો.

  • 2

    દવાનું ચૂર્ણ (ફાકી ખાવી, ફાકી મારવી, ફાકી લેવી).

    જુઓ ફાક