ફાટક પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાટક પડવી

  • 1

    સટ્ટો ખેલનારને કશું ન મળે તેવી ભાવતાલમાં એક ટકાની વધઘટ થવી.