ફાટી પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાટી પડવું

  • 1

    એકાએક મરી જવું; એકદમ નાશ પામવું.

  • 2

    એકાએક ચિરાઈ જવું.