ફાટ પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાટ પડવી

  • 1

    તરડ કે ચીરો પડવો.

  • 2

    તૂટ પડવી; ભાગલા પડવા.