ફાટ પૂરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાટ પૂરવી

  • 1

    સાંધાઓ વચ્ચેનું પોલાણ પૂરી દેવું.