ફાયદો ઉઠાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાયદો ઉઠાવવો

  • 1

    -નો લાભ-ઉપયોગ કરી લેવો.