ફાયદો પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાયદો પડવો

  • 1

    (દવાની) સારી અસર થવી.