ફાયદો રહેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાયદો રહેવો

  • 1

    લાભ-બચત થવાં.