ફાશીવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાશીવાદી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    ફાસીવાદને લગતું કે તેમાં માનનાર.