ફિસાદ ખોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફિસાદ ખોર

વિશેષણ

  • 1

    તોફાની.

  • 2

    બળવાખોર.