ફોડીને કહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફોડીને કહેવું

  • 1

    ખુલ્લેખુલ્લું કહેવું.