ફોન થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફોન થવો

  • 1

    ફોનનું જોડાણ થવું.

  • 2

    ફોન કરાવો.