બકનળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બકનળી

સ્ત્રીલિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    એક પ્રકારની કાચની નળી, જેથી પ્રવાહીને હવાના દબાણથી નીચલી સપાટીએ લઈ શકાય; 'સાઇફન'.