બકરી બેં થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બકરી બેં થઈ જવું

  • 1

    સાવ નરમ થઈ જવું.