બકારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બકારી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઊલટીનો ઊબકો-ઉકરાંટો (બકારી આવવી).

બેકારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેકારી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કામધંધાનો અભાવ.