ગુજરાતી

માં બકારીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બકારી1બેકારી2

બકારી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઊલટીનો ઊબકો-ઉકરાંટો (બકારી આવવી).

ગુજરાતી

માં બકારીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બકારી1બેકારી2

બેકારી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કામધંધાનો અભાવ.