ગુજરાતી

માં બખારોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બંખારો1બખારો2બખારો3

બંખારો1

પુંલિંગ

 • 1

  ઘાંટો; બુમાટો.

 • 2

  [બંગ+ખારો] એક જાતનો ખાર.

મૂળ

જુઓ બખારો

ગુજરાતી

માં બખારોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બંખારો1બખારો2બખારો3

બખારો2

પુંલિંગ

 • 1

  મોટો ઘાંટો; બુમાટો; હોહા.

મૂળ

જુઓ બકારો

ગુજરાતી

માં બખારોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બંખારો1બખારો2બખારો3

બખારો3

પુંલિંગ

 • 1

  બૂમ; બરકો.

 • 2

  બકવાદ.

મૂળ

दे. बुक्कार