ગુજરાતી માં બખારોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બખારો1બખારો2

બંખારો1

પુંલિંગ

 • 1

  ઘાંટો; બુમાટો.

 • 2

  [બંગ+ખારો] એક જાતનો ખાર.

મૂળ

જુઓ બખારો

ગુજરાતી માં બખારોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બખારો1બખારો2

બખારો2

પુંલિંગ

 • 1

  મોટો ઘાંટો; બુમાટો; હોહા.

મૂળ

જુઓ બકારો

ગુજરાતી માં બખારોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બખારો1બખારો2

બખારો

પુંલિંગ

 • 1

  બૂમ; બરકો.

 • 2

  બકવાદ.

મૂળ

दे. बुक्कार