બંગભસ્મ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બંગભસ્મ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કલાઈની ભસ્મ.