બગલો ઉઘાડી મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બગલો ઉઘાડી મૂકવી

  • 1

    શરમ નેવે મૂકવી; નફટ થવું.