બગલો ઊંચી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બગલો ઊંચી કરવી

  • 1

    દેવાળું કાઢવું.