બગલ વધવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બગલ વધવી

  • 1

    બગલના વાળ વધવા.