ગુજરાતી

માં બચારુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બચારું1બેચાર2

બચારું1

વિશેષણ

  • 1

    બીચારું; દુઃખી; રાંક; બાપડું.

ગુજરાતી

માં બચારુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બચારું1બેચાર2

બેચાર2

વિશેષણ

  • 1

    આશરે બેથી ચાર.

  • 2

    (સંખ્યામાં) થોડુંક.

મૂળ

બે+ચાર