બૂચ ઉઘાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બૂચ ઉઘાડવો

  • 1

    બૂચ દૂર કરી મોં ઉઘાડવું.