ગુજરાતી

માં બટની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બટુ1બૅટ2બેટ3બંટ4બટ5બૂટ6બૂટ7બટ8

બટુ1

પુંલિંગ

 • 1

  નાનો છોકરો.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં બટની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બટુ1બૅટ2બેટ3બંટ4બટ5બૂટ6બૂટ7બટ8

બૅટ2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ક્રિકેટમાં બૉલને મારવા માટેનું સાધન.

મૂળ

इं.

ગુજરાતી

માં બટની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બટુ1બૅટ2બેટ3બંટ4બટ5બૂટ6બૂટ7બટ8

બેટ3

પુંલિંગ

 • 1

  ચારે બાજુએ પાણીથી વીંટળાયેલી જમીન; દ્વીપ.

મૂળ

સર૰ हिं. बेठ; का. ब्यट्ट, सिं. बेटु ( सं. वेष्टित, प्रा. वेट्ठिअ)?

ગુજરાતી

માં બટની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બટુ1બૅટ2બેટ3બંટ4બટ5બૂટ6બૂટ7બટ8

બંટ4

પુંલિંગ

 • 1

  ડાંગર સાથે ઊગતું એક હલકું અનાજ.

ગુજરાતી

માં બટની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બટુ1બૅટ2બેટ3બંટ4બટ5બૂટ6બૂટ7બટ8

બટ5

વિશેષણ

 • 1

  ભરાવદાર.

 • 2

  નક્કર; ઘટ.

ગુજરાતી

માં બટની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બટુ1બૅટ2બેટ3બંટ4બટ5બૂટ6બૂટ7બટ8

બૂટ6

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  બુટ્ટી; કાનની નીચેની ચામડી; લાળી.

પુંલિંગ

 • 1

  ઠીગણું, મજબૂત ટટ્ટુ.

 • 2

  [?] ન૰ ઊંચામાં ઊંચી જાતનું લોઢું.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઠીગણું, મજબૂત ટટ્ટુ.

 • 2

  [?] ન૰ ઊંચામાં ઊંચી જાતનું લોઢું.

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  સાવ; તદ્દન.

મૂળ

सं. बटु; કે वृत्त( प्रा. वट्ट); સર૰ म.

ગુજરાતી

માં બટની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બટુ1બૅટ2બેટ3બંટ4બટ5બૂટ6બૂટ7બટ8

બૂટ7

પુંલિંગ

 • 1

  વિલાયતી જોડો.

મૂળ

इं.

ગુજરાતી

માં બટની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બટુ1બૅટ2બેટ3બંટ4બટ5બૂટ6બૂટ7બટ8

બટ8

પુંલિંગ

 • 1

  કુંદો.

મૂળ

इं.