બૂટપાલીસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બૂટપાલીસ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જોડાને લગાવવાની પાલીસ કે તે લગાવવી તે (બૂટપાલીસ કરવી).