ગુજરાતી માં બૂટની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બંટ1બૂટ2બૂટ3

બંટ1

પુંલિંગ

 • 1

  ડાંગર સાથે ઊગતું એક હલકું અનાજ.

ગુજરાતી માં બૂટની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બંટ1બૂટ2બૂટ3

બટુ2

પુંલિંગ

 • 1

  નાનો છોકરો.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં બૂટની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બંટ1બૂટ2બૂટ3

બૅટ3

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ક્રિકેટમાં બૉલને મારવા માટેનું સાધન.

મૂળ

इं.

ગુજરાતી માં બૂટની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બંટ1બૂટ2બૂટ3

બેટ

પુંલિંગ

 • 1

  ચારે બાજુએ પાણીથી વીંટળાયેલી જમીન; દ્વીપ.

મૂળ

સર૰ हिं. बेठ; का. ब्यट्ट, सिं. बेटु (सं. वेष्टित, प्रा. वेट्ठिअ)?

ગુજરાતી માં બૂટની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બંટ1બૂટ2બૂટ3

બટ

વિશેષણ

 • 1

  ભરાવદાર.

 • 2

  નક્કર; ઘટ.

ગુજરાતી માં બૂટની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બંટ1બૂટ2બૂટ3

બૂટ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  બુટ્ટી; કાનની નીચેની ચામડી; લાળી.

ગુજરાતી માં બૂટની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બંટ1બૂટ2બૂટ3

બટ

પુંલિંગ & પુંલિંગ

 • 1

  ઠીગણું, મજબૂત ટટ્ટુ.

 • 2

  [?] ન૰ ઊંચામાં ઊંચી જાતનું લોઢું.

ગુજરાતી માં બૂટની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બંટ1બૂટ2બૂટ3

બટ

અવ્યય

 • 1

  સાવ; તદ્દન.

ગુજરાતી માં બૂટની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બંટ1બૂટ2બૂટ3

બટ

પુંલિંગ

 • 1

  કુંદો.

મૂળ

इं.

ગુજરાતી માં બૂટની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બંટ1બૂટ2બૂટ3

બૂટ

પુંલિંગ

 • 1

  વિલાયતી જોડો.

મૂળ

इं.