બેઠક હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેઠક હોવી

  • 1

    -ને ત્યાં રોજ બેસવા જતું હોવું. ઉદા૰ તેની ત્યાં રોજની બેઠક છે.