બેઠેલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેઠેલ

વિશેષણ

 • 1

  બેઠાગરું.

 • 2

  બેઠું; નીચું.

 • 3

  દબાયેલું.

 • 4

  પડી રહ્યાથી બગડેલું.

બેઠેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેઠેલું

વિશેષણ

 • 1

  બેઠાગરું.

 • 2

  બેઠું; નીચું.

 • 3

  દબાયેલું.

 • 4

  પડી રહ્યાથી બગડેલું.