ગુજરાતી

માં બેઠેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બેઠેલ1બેઠેલું2

બેઠેલ1

વિશેષણ

 • 1

  બેઠાગરું.

 • 2

  બેઠું; નીચું.

 • 3

  દબાયેલું.

 • 4

  પડી રહ્યાથી બગડેલું.

ગુજરાતી

માં બેઠેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બેઠેલ1બેઠેલું2

બેઠેલું2

વિશેષણ

 • 1

  બેઠાગરું.

 • 2

  બેઠું; નીચું.

 • 3

  દબાયેલું.

 • 4

  પડી રહ્યાથી બગડેલું.