બેઠી દડીનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેઠી દડીનું

  • 1

    ઊંચું-દમામદાર નહિ, પણ મજબૂત ઘાટીલું, શાંત.