બેઠો હાથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેઠો હાથી

  • 1

    નવી કમાણી વિના ઘરમાં હોય તે જ પૂરું કરનારું માણસ.