બેઠું ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેઠું ચડવું

  • 1

    પાણીની કાઢઘાલ કર્યા વિના તેમ જ હલાવ્યા વગર રંધાવું. (ખોરાકનું).