ગુજરાતી

માં બૂડકીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બૂડકી1બૈડૂકી2

બૂડકી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ડૂબકી.

મૂળ

'બૂડવું' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં બૂડકીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બૂડકી1બૈડૂકી2

બૈડૂકી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક વેલો (તેનું ફળ ઢોરને ખવરાવાય છે).