બૂડકી ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બૂડકી ખાવી

  • 1

    ડૂબકી મારવી; પાણીમાં પેસી જવું.