બડદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બડદ

નપુંસક લિંગ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી સારો લાભ.

બૂડદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બૂડદ

નપુંસક લિંગ

  • 1

    પાણીનું ઊંડાણ માપવાને દોરીવાળો ભારે ટુકડો (વહાણવટું).