બડફાં નાખવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બડફાં નાખવા

  • 1

    છણકા કરવા.