બડાઈ હાંકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બડાઈ હાંકવી

  • 1

    શેખી કરવી; આપવખાણ કરવાં.