બેડિયું હાંકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેડિયું હાંકવું

  • 1

    બદલ્યા સિવાય બંને બળદને પોતપોતાની બાજુએ આખો વખત હાંકવા.