બત્તીશક્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બત્તીશક્તિ

સ્ત્રીલિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    એક નિયત કરેલી બત્તી જેટલી પ્રકાશશક્તિ-તેનો એકમ; 'કૅન્ડલ-પાવર'.