બત્રીશીએ ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બત્રીશીએ ચડવું

  • 1

    લોકચર્ચાનો વિષય બનવું; વગોવાવું; ગવાવું.