બત્રીશ કોઠે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બત્રીશ કોઠે

  • 1

    બધી બાજુથી; ચોતરફ.