બથાવી પાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બથાવી પાડવું

  • 1

    પચાવી પાડવું; અયોગ્ય રીતે લઈ લેવું.