બંદગી ઉઠાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બંદગી ઉઠાવવી

  • 1

    હુકમનું પાલન કરવું.