બુદ્ધિવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બુદ્ધિવાદી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    બુદ્ધિવાદને લગતું કે તેમાં માનતું.