બુદ્ધિ બતાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બુદ્ધિ બતાવવી

  • 1

    સલાહ આપવી.

  • 2

    ચાલાકી દેખાડવી.