ગુજરાતી

માં બદલોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બદલો1બુંદેલો2બંદલો3

બદલો1

પુંલિંગ

 • 1

  સાટું; અવેજ.

 • 2

  ફેરફાર.

 • 3

  વેર; પ્રતિકાર.

ગુજરાતી

માં બદલોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બદલો1બુંદેલો2બંદલો3

બુંદેલો2

પુંલિંગ

 • 1

  બુંદેલ; નામની રજપૂત જાતિનો માણસ.

ગુજરાતી

માં બદલોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બદલો1બુંદેલો2બંદલો3

બંદલો3

પુંલિંગ

 • 1

  બનડો; નવશાહ; વરરાજા.

 • 2

  વિવાહમાં ગાવાનું ગીત.